Τα εν οίκω μη εν δήμω

  «λεφτά υπάρχουν»

  Το εναρκτήριο λάκτισμα για την έναρξη των διαδικασιών ιδιωτικοποίησης της Αγροτικής Τράπεζας, ενός τραπεζικού ιδρύματος που σημάδεψε την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας τα τελευταία 80 χρόνια, σημαίνει το τέλος του κρατισμού και τη μετάβαση στην αρχή της επιχειρηματικότητας.

  Τα “βερεσέδια” τέλος στη νέα εποχή ATEbank-Πειραιώς

  Το τέλος στα τραπεζικά προνόμια μιας ιδιότυπης νομενκλατούρας, που διαμορφώθηκε τις τελευταίες δεκαετίες μέσα από το γνωστό «τρίγωνο», κομματικό κράτος, συνεταιρισμοί και μεγαλοπαράγοντες, σηματοδοτεί η έναρξη των διαδικασιών πώλησης της Αγροτικής Τράπεζας, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο της εφημερίδας Agrenda, που κυκλοφορεί αυτό το Σάββατο 17 Ιουλίου.

  Ώρα για αλλαγή πλεύσης

  Η ελπίδα που φέρνει ο «Καλλικράτης» σε συνδυασμό με την αποστροφή που δημιουργεί στους πολίτες ο παραδοσιακός τρόπος άσκησης της πολιτικής, δίνουν αυτή τη φορά ευκαιρίες σε νέα καταρτισμένα και άφθαρτα πρόσωπα να πρωταγωνιστήσουν στο νέο σκηνικό που δημιουργείται στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μια τέτοια περίπτωση είναι και ο

  Άξονες 3-4: ΟΠΑΑΧ και LEADER

  Προς την ενεργοποίησή τους οδεύουν αυτές τις μέρες οι δύο άξονες, που αφορούν κατά βάση την αγροτουριστική δραστηριότητα. Για τον Άξονα 3, τα γνωστά ΟΠΑΑΧ της προηγούμενης Προγραμματικής Περιόδου, αναμένεται στο αμέσως επόμενο διάστημα η δημοσίευση της προκήρυξης για τις ιδιωτικές δράσεις, ενώ από πλευράς μικρών δημοσίων έργων εντάχθηκαν συνολικά

  Αγροτικός εξηλεκτρισμός

  Η δράση του αγροτικού εξηλεκτρισµού δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόµα δεδοµένου ότι στην υποβληθείσα αναθεώρηση του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης γίνονται αλλαγές στο Τεχνικό ∆ελτίο της ∆ράσης, οι οποίες επαναπροσδιορίζουν την εφαρµογή της σε ό,τι αφορά τη συµµετοχή των δικαιούχων και της ∆ΕΗ στον προϋπολογισµό των έργων. Η δράση θα εφαρµοστεί από

  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

  ∆ράση 1 «Εγγειοβελτιωτικά έργα και δράσεις» Με βάση την µε αρ. πρωτ. 5867/2-7-2008 Επιστολή Ενηµέρωσης προς το Φορέα Εφαρµογής της ∆ράσης (∆/νση Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών του ΥΠΑΑΤ) για την υποβολή αιτήσεων χρηµατοδότησης πράξεων από το ΠΑΑ 2007-2013 και µέχρι το Μάιο του 2010, πραγµατοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες: ■ Εντάχθηκαν

  ΑΞΟΝΑΣ 2

  ΜΕΤΡΟ 211 & 212: Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών με φυσικά μειονεκτήματα και περιοχών με μειονεκτήματα, εκτός των ορεινών περιοχών (σ.σ. Εξισωτική). Φορέας Εφαρμογής: Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων του ΥΠΑΑΤ

  Δεσμεύσεις

  Στο σύνολο των πιστώσεων της Δημόσιας δαπάνης του ΠΑΑ των 5,3 δισ. ευρώ, περιλαμβάνονται υποχρεώσεις, οι οποίες έχουν αναληφθεί από την Γ΄ Προγραμματική Περίοδο 2000-2006, συνολικού ύψους 1.566 εκατ. ευρώ:

  Εθνικό πρόγραμμα του γεωργικού τομέα

  Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013, γνωστό και ως «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» αντιπροσωπεύει το οριζόντιο εθνικό πρόγραμμα του γεωργικού τομέα της Ελλάδας για τη Δ’ Προγραμματική Περίοδο. Το Πρόγραμμα συγχηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) με ένα μέσο ποσοστό περίπου 73%.