Τα εν οίκω μη εν δήμω

  Δεσμεύσεις

  Στο σύνολο των πιστώσεων της Δημόσιας δαπάνης του ΠΑΑ των 5,3 δισ. ευρώ, περιλαμβάνονται υποχρεώσεις, οι οποίες έχουν αναληφθεί από την Γ΄ Προγραμματική Περίοδο 2000-2006, συνολικού ύψους 1.566 εκατ. ευρώ:

  ■ Από το Έγγραφο Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) της Γ΄ Π.Π. το ποσό των 1.301 εκατ. ευρώ για ανειλημμένες υποχρεώσεις και πολυετείς συμβάσεις των Γεωργοπεριβαλλοντικών (Μ 214), της Εξισωτικής αποζημίωσης (Μ 211 & 212), της Α΄ Δάσωσης (Μ 221) και των Προτύπων (Μ 131).

  ■ Από το ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000-2006 και τα 13 Περιφερειακά Υποπρογράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΕΠ της Γ’ Π.Π. το ποσό των 265 εκατ. ευρώ για ανειλημμένες υποχρεώσεις των Σχεδίων Βελτίωσης (Μ 121), των Νέων Γεωργών (Μ 112), της Μεταποίησης (Μ 123), του Έλκους Καστανιάς (Μ 227) και των συνεχιζόμενων Αρδευτικών Έργων (Μ 125).

  Η πλειονότητα των παραπάνω δεσμεύσεων από την Γ’ Π.Π. έχει ενταχθεί στο ΠΑΑ 2007-2013 και υλοποιούνται. Δεν έχουν ενταχθεί ακόμη οι ανειλημμένες υποχρεώσεις των Σχεδίων Βελτίωσης και των Νέων Γεωργών, οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία επεξεργασίας στο πλαίσιο του κλεισίματος του ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000-2006.

  Ειδικά σε ό,τι αφορά τον Άξονα 2, οι δεσμεύσεις υπερκαλύπτουν τις διαθέσιμες συγχρηματοδοτούμενες πιστώσεις, θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι το τελικό ποσό προς πληρωμή των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων, που αντιπροσωπεύει και το μεγαλύτερο ποσοστό των ανειλημμένων, εξαρτάται από τις ετήσιες δηλώσεις των παραγωγών και εκτιμάται ότι αυτό, προϊούσης και της ψηφιοποίησης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα διαμορφωθεί τελικά σε χαμηλότερα επίπεδα.

  Μετά την αφαίρεση των παραπάνω δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν από την Γ’ Προγραμματική Περίοδο, οι συγχρηματοδοτούμενες πιστώσεις που απομένουν προς υλοποίηση στο πλαίσιο της Δ’ Προγραμματικής Περιόδου ανέρχονται σε  3.732 εκατ. ευρώ (το 70% των πιστώσεων του Προγράμματος).

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *