Τα εν οίκω μη εν δήμω

  Καλύτερες προοπτικές από ξένες χώρες

  Το πλέον ενδιαφέρον όμως, που θα μπορούσε να δώσει κίνητρο στους ενδιαφερόμενους αποτελεί το γεγονός ότι κ. Κίττας έχει συγκρίνει διεξοδικά την Περιφέρεια της Θεσσαλίας και με περιοχές του εξωτερικού, π.χ. στην Ιταλία και την Ισπανία, στις οποίες έχουν αναπτυχθεί μεγάλα «συμπλέγματα» θερμοκηπίων α λα Ιεράπετρα και έχει διαπιστώσει την ανωτερότητα των εδαφοκλιματικών στοιχείων του Κάμπου έναντι των ξένων περιοχών.

  Σε περιοχές φτωχές πριν από λίγα χρόνια, όπως η Αλμερία της Ισπανίας, οι σωστές καλλιεργητικές και επιχειρηματικές τεχνικές που εφαρμόστηκαν στις εκεί θερμοκηπιακές καλλιέργειας, μεταμόρφωσαν άρδην την άλλοτε ασθμαίνουσα περιοχή σε μεγαθήριο αγροτικής παραγωγής, με μεγάλες αποδόσεις, γνωστή ανά ολόκληρο τον κόσμο. Την ίδια στιγμή, χάρη στην τεχνογνωσία που διαθέτει, η Ολλανδία αποτελεί χώρα-πρότυπα στα θερμοκήπια, παρά τις όχι και τόσο ευνοϊκές καιρικές συνθήκες που επικρατούν εκεί (χαμηλές θερμοκρασίες τον χειμώνα που σημαίνει μεγαλύτερες ανάγκες σε θερμότητα).

  Αν σε περιπτώσεις, λοιπόν, όπως της Αλμερίας και της Ολλανδίας, τα αποτελέσματα ήταν θεαματικά, εύλογα αναρωτιέται κανείς σε τι ύψη μπορούν να φτάσουν αντίστοιχες προσπάθειες σε περιοχές όπως η Θεσσαλία, που ξεκινούν εξαρχής με μία σειρά φυσικών και οικονομικών αβαντάζ.

  Η ανάγκη όμως της ανάπτυξης των θερμοκηπίων στη Θεσσαλία με όλες τις απαιτούμενες σύγχρονες τεχνικές, δεν απορρέει μόνο από τις καλές προδιαγραφές της περιοχής, αλλά και από τις ανάγκες που αυτή έχει:

  – Την οικονομική διέξοδο που θα προσφέρει σε πολλούς παραγωγούς, ως πηγή συμπληρωματικού ή ακόμα και κύριου εισοδήματος. Στους τωρινούς χαλεπούς καιρούς της κρίσης, δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσει κανείς για τη σπουδαιότητα αυτής της εξέλιξης. Πολλοί αγρότες σε τέλμα, λόγω ζημιών σε καλλιέργειές τους ή τα γνωστά τα τελευταία χρόνια προβλήματα με τις κοινοτικές επιδοτήσεις, μπορούν να στραφούν στα θερμοκήπια που προσφέρουν νέου είδους επενδυτικές ευκαιρίες.

  – Οι ανάγκες της Θεσσαλίας είναι σημαντικές, αφού χρησιμοποιεί το ¼ του συνολικού νερού άρδευσης της Ελλάδας. Η υπό κάλυψη καλλιέργεια καταναλώνει σημαντικά μικρότερες ποσότητες νερού, σε σχέση με την υπαίθρια και εξοικονομεί έτσι το πολύτιμο για τον θεσσαλικό κάμπο αγαθό. Σύμφωνα με στοιχεία του FAO, οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες έχουν 3-5 φορές μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα χρήσης νερού σε σχέση με τον ανοιχτό αγρό και συνεπώς, η επέκτασή τους θα συμβάλλει στην εξοικονόμηση νερού στη γεωργία.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *