Τα εν οίκω μη εν δήμω

  Κλαδικές οργανώσεις ζητούν οι αγρότες

  Η δημόσια διαβούλευση για τη λειτουργία και τη δομή των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων, που ξεκίνησε από τις 20 Απριλίου στον δικτυακό τόπο www.opengov.gr, θίγει μία σειρά από ζητήματα που άπτονται του χώρου, μεταξύ αυτών το ασυμβίβαστο των συνεταιριστών και των συνδικαλιστών, την ίδρυση κλαδικών οργανώσεων και τους τρόπους ελέγχου και εποπτείας της οικονομικής διαχείρισης των Ενώσεων από τα διοικητικά συμβούλια. Η εφημερίδα Agrenda, θέλοντας να δώσει βήμα και στη φωνή του παραγωγού, συγκέντρωσε και σας παρουσιάζει μερικές από τις πλέον αντιπροσωπευτικές απόψεις που έχουν κατατεθεί μέχρι στιγμής.

   

  Ζητούν νέο πιο ευέλικτο σχήμα

  Να δοκιμαστεί ένα νέο σχήμα στους αγροτικούς συνεταιρισμούς, δίνοντας έμφαση στις μικρές ανώνυμες εταιρείες μεγάλου αριθμού αγροτών (π.χ 200 ή 300 ή 500 το πολύ) όπου θα είναι μέτοχοι, έχοντας συμβάλει στο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο με την προσωπική τους περιουσία (πχ 1.000 ευρώ) έκαστος. Η θέση της πολιτείας και του υπουργείου πρέπει να συνδρομητική, όσον αφορά τους νομικούς συμβούλους του εκάστοτε αγροτικού συνεταιρισμού, τις τεχνικές συμβουλές μέσω επιστημονικού προσωπικού από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και την καθοδήγηση όσον αφορά τις πηγές των πρώτων υλών.

  Η βασική κατεύθυνση της νέας αυτής δομής των αγροτικών συνεταιρισμών θα πρέπει να είναι η κοινή πιο δυνατή διαπραγματευτική δύναμη των αγροτών της περιοχής, χωρίς τη μεσολάβηση χονδρεμπόρων, με κυρίαρχο στόχο την επίτευξη καλύτερων τιμών παραγωγού και υψηλότερου εισοδήματος.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *