Τα εν οίκω μη εν δήμω

  Ούτε ευρώ παραπάνω για τις δηλώσεις του ΟΣΔΕ

  Να ξεκαθαρίσει το θέμα του κόστους ενεργοποίησης των δηλώσεων ΟΣΔΕ επιχειρεί με επίσημη ανακοίνωσή του το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, διασαφηνίζοντας ότι «στους δικαιούχους με κύρια απασχόληση την γεωργία και με δικαιώματα μέχρι 10.000 ευρώ, το ποσό για το κόστος ενεργοποίησης των δικαιωμάτων του 2010, το οποίο θα τους καταβληθεί από το κράτος, ανέρχεται σε 70 ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να καταβάλλεται μεγαλύτερο ποσό από τους δικαιούχους ενιαίας ενίσχυσης στους φορείς υποβοήθησης. Το ίδιο ισχύει και για τους δικαιούχους συνταξιούχους του ΟΓΑ με δικαιώματα μέχρι 5.000 ευρώ.»

  Επίσης, στις περιπτώσεις που υπάρχουν τέτοιες παράλογες απαιτήσεις από τις Ενώσεις, οι θιγόμενοι παραγωγοί πρέπει να απευθύνονται στους αρμόδιους υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ.

  Η ανακοίνωση του υπουργείου έρχεται να απαντήσει στο δημοσίευμα της Agrenda και του Agronews για τις υπέρογκες χρεώσεις που υφίστανται από τις Ενώσεις οι δικαιούχοι αγρότες ενιαίας ενίσχυσης. Αναλυτικά, η υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Κατερίνα Μπατζελή, δηλώνει:

  «Στις παρούσες οικονομικές συνθήκες η καταβολή των ενισχύσεων στους αγρότες αποτελεί πρώτη προτεραιότητα της πολιτικής μας και σε αυτό πρέπει να συμβάλουν όλοι .

  Η καταβολή των ενισχύσεων γίνεται  σύμφωνα με όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπει η κοινοτική και εθνική νομοθεσία.

  Για τους δικαιούχους της ενιαίας ενίσχυσης του έτους 2010 απαράβατη προϋπόθεση είναι η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών εντός της προβλεπόμενης εντός του Μαΐου προθεσμίας   συνοδευόμενων ταυτόχρονα με την ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων.

  Από αυτή την απαίτηση του κοινοτικού κανονισμού δεν μπορεί να παρεκκλίνει κανένας.

  Καθίσταται σαφές και αυτό αφορά τους πάντες, ότι χωρίς την ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία δεν θα είναι δυνατή η πληρωμή των ενισχύσεων και για αυτό τον λόγο καλούμε τους δικαιούχους που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποβολή των αιτήσεων να προσέλθουν άμεσα και σε συνεργασία με τα περιφερειακά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και με τις  οργανώσεις αγροτών να το πράξουν.

  Είναι αδιανόητο να τεθούν σε κίνδυνο τα χρήματα της πλειοψηφίας των δικαιούχων ενιαίας ενίσχυσης εξαιτίας κάποιων ολίγων που δεν προσέρχονται για την υποβολή των αιτήσεων ενεργοποίησης των δικαιωμάτων.

  Επίσης είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί το νέο νομοσχέδιο στους δικαιούχους με κύρια απασχόληση την γεωργία και με δικαιώματα μέχρι 10.000 ευρώ, ότι το ποσό για το κόστος ενεργοποίησης των δικαιωμάτων του 2010, το οποίο θα τους καταβληθεί από το κράτος, ανέρχεται σε 70 ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να καταβάλλεται μεγαλύτερο ποσό από τους δικαιούχους ενιαίας ενίσχυσης στους φορείς υποβοήθησης.

  Το ίδιο ισχύει και για τους δικαιούχους συνταξιούχους του ΟΓΑ με δικαιώματα μέχρι 5.000 ευρώ.

  Στις περιπτώσεις που ζητούνται παραπάνω ποσά από τα 70 Ευρώ από τοπικούς φορείς υποβοήθησης για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων είναι υποχρέωση των δικαιούχων να καταφεύγουν στους υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ που παρευρίσκονται στους φορείς για να επιλύουν το θέμα».

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *