Τα εν οίκω μη εν δήμω

  Παρέμβαση Ελληνορουμανικού Επιμελητηρίου

  Την ανησυχία του για το συνεχιζόμενο αποκλεισμό δρόμων, συνοριακών οδών και τελωνείων λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων, εκφράζει το Ελληνορουμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

  «Χωρίς καμία διάθεση αντιδικίας με τους διαμαρτυρόμενους», επισημαίνεται ότι «ο τρόπος που επιλέχθηκε για την προώθηση των προβλημάτων που αναμφίβολα αντιμετωπίζουν, πλήττει την οικονομική δραστηριότητα, το εξωτερικό εμπόριο της χώρας μας και κατά συνέπεια την οικονομία γενικότερα».

  «Οι αποκλεισμοί αυτοί επιφέρουν σημαντικές ζημιές σε ελληνικές εξαγωγικές και εισαγωγικές εταιρείες καθώς και σε κλάδους όπως βιομηχανία, η μεταποίηση, οι μεταφορές και ο τουρισμός, δημιουργώντας προβλήματα εφοδιασμού, ολοκλήρωσης παραγγελιών και εν γένει ομαλής λειτουργίας των επιχειρήσεων, ικανοποίησης πελατών και ακυρώσεις κρατήσεων με άμεσες επιπτώσεις σε μια εκ των πραγμάτων δυσμενή οικονομική συγκυρία», υποστηρίζει το Επιμελητήριο.

  «Μόνη διέξοδος από την σοβαρή κατάσταση που έχει διαμορφωθεί θεωρούμε ότι είναι ο διάλογος μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών αλλά και η εξασφάλιση από την Πολιτεία όλων των εναλλακτικών λύσεων που μπορούν να άρουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σήμερα οι εταιρείες που εξαρτώνται από τις διασυνοριακές αλλά και εσωτερικές μεταφορές κάτι για το οποίο επικαλούμαστε την υποστήριξη όλων των αρμοδίων φορέων», καταλήγει το Επιμελητήριο.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *