Τα εν οίκω μη εν δήμω

  Τα κηπευτικά ως η εξαγώγιμη ελληνική δύναμη

  Το τεράστιο δυναμικό της χώρας μας για την παραγωγή κηπευτικών θα πρέπει να αξιοποιηθεί μέσα από συντονισμένες προσπάθειες «κατάκτησης» νέων αγορών, σημειώνει ο γενικός διευθυντής Κωνσταντίνος Σκολίδης της HAZERA, ο οποίος επισημαίνει ότι  η σποροπαραγωγική εταιρεία αντιμετωπίζει την Ελλάδα ως βάση για την ανάπτυξή της στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία χρόνια η εταιρεία εγκαθιστά στις περιοχές της  Ιεράπετρας και της Μεσσαράς πειραματικό σταθμό αξιολόγησης νέων υβριδίων σε κλιματολογικές συνθήκες όμοιες με αυτές που θα καλλιεργηθούν τα επόμενα έτη τα επιλεγμένα υβρίδια.

   

  Πως βλέπετε την ανάπτυξη των κηπευτικών στη χώρα μας;

  Τα κηπευτικά στην Ελλάδα κατέχουν παραδοσιακά μία πολύ σημαντική θέση στην αγροτική οικονομία. Τις τελευταίες δεκαετίες η θέση τους στην ελληνική γεωργία βαίνει αυξανόμενη τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Τα στρέμματα των υπαιθρίων καλλιεργειών αυξάνονται συνέχεια τα τελευταία 30 έτη ή δε έκταση των θερμοκηπιακών καλλιεργειών φθάνει στα 60.000 στρέμματα. Η ανάγκη εξασφάλισης των νωπών κηπευτικών όλες τις εποχές του έτους οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ραγδαία βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού καθώς και στη καλυτέρευση  των διατροφικών συνηθειών του πληθυσμού.

  Στην ανωτέρω εξέλιξη σημαντικό ρόλο έχει το πολλαπλασιαστικό  υλικό με τους έξης τρόπους:

  -Γενετική προσαρμογή ποικιλιών όλες τις εποχές.

  -Γενετική ανθεκτικότητα ποικιλιών σε ασθένειες και ιώσεις,  με συνέπεια  μικρότερη και ορθολογικότερη εφαρμογή φυτοπροστατευτικών   μέσων και την προστασία του γεωργικού εισοδήματος.

  -Νέα προϊόντα για τον καταναλωτή , όπως cherry tomatoes, mini άσπερμα καρπούζια κ.ά.

  -Νέα προϊόντα με καλύτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά όπως ντομάτες με αυξημένη συγκέντρωση λυκοπενίου και πιπεριές με αυξημένη συγκέντρωση σε βιταμίνες A,C και Ε.

   

  Ποιες προοπτικές ανοίγονται στα ελληνικά κηπευτικά και υπό ποιες προϋποθέσεις;

  Η ανάπτυξη των κηπευτικών στην χώρα μας αποτελεί μονόδρομο για την Ελληνική Γεωργία μετά την σταδιακή μείωση και κατάργηση των επιδοτήσεων των εντατικών καλλιεργειών από την Ε.Ε.

  Η ποιότητα  των κηπευτικών που παράγει ο Έλληνας αγρότης  είναι εξαιρετική , δεν υπολείπεται σε τίποτε σαν πρωτογενές προϊόν των αντίστοιχων από άλλες παραγωγικές χώρες ιδιαιτέρως της Μεσογείου, αντίθετα υπερτερεί οργανοληπτικώς.

  Οι προοπτικές ανάπτυξης των κηπευτικών συνοψίζονται στα ακόλουθα:

  – Η αύξηση των εξαγωγικών επιχειρήσεων αποτελεί το κύριο μοχλό ανάπτυξης. Θα πρέπει να γίνει οργανωμένα με κρατική παρέμβαση και βοήθεια όχι μόνο από περιστασιακές εξάρσεις  ιδιωτών.

  – Στόχευση των Δυτικών αγορών, βασιζόμενη στην ποιότητα των προϊόντων μας.

  – Αξιοποίηση των ευνοϊκών κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν στην χώρα, ώστε να επεκταθούν τόσο οι υπαίθριες όσο και οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες.

  – Είσοδο νέων καλλιεργειών για την χώρα μας διαδεδομένων στην Δυτική Ευρώπη όπως  cherry -cluster-mini watermelon e.t.c. ώστε αφενός μεν να αποσυμφορηθεί   η εγχώρια αγορά από τα παραδοσιακά προϊόντα , αφετέρου δε να υπάρχει η δυνατότητα προσέγγισης των ξένων αγορών με πλήρη γκάμα προϊόντων.

  – Ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της προώθησης των προϊόντων μας με καλλιτέρευση ιδιαιτέρως της τυποποίησης, βασικό στοιχείο για τον καταναλωτή.

  – Επίσης ενίσχυση της προβολής τους σε αλυσίδες (SUPER MARKETS) και διεθνείς εκθέσεις νωπών προϊόντων.  Η παρουσία μας π.χ. στην Έκθεση του Βερολίνου υπολείπεται κατά πολύ των άλλων συμμετοχών.

  Γενικότερα θα πρέπει να βοηθηθούν τα ελληνικά κηπευτικά με συντονισμένες προσπάθειες. Οι αγορές των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης δεν αρκούν. Θα πρέπει με επαγγελματική  συνείδηση και όχι με ευκαιριακές κινήσεις να θεμελιώσουμε την ύπαρξη νέων αγορών  για την Ελληνική Γεωργία.

   

  Τι είναι αυτό που υπαγόρευσε στη HAZERA να επιλέξει την αυτόνομη παρουσία στην ελληνική αγορά;

  Η HAZERA HELLAS είναι η πρώτη σποροπαραγωγική Εταιρεία που ιδρύει θυγατρική στην Ελλάδα. Σε διεθνές επίπεδο συνεργάζεται με την ολλανδική NICKERSONWAAN. Ο κυριότερος λόγος της παρουσίας της HAZERA στην Ελληνική αγορά υπήρξε η αξιοποίηση της Ελλάδος ως μητρόπολης των Βαλκανίων. Η χώρα μας μετά από 30 χρόνια πλήρους  δραστηριότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση , μπορεί να παίξει κυρίαρχο ρόλο στην Βαλκανική χερσόνησο.Στην αρχή οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην Βουλγαρία, Ρουμανία, FYROM στο επίπεδο της τεχνικής υποστήριξης και αργότερα στο εμπορικό κομμάτι. Ζ

  Τέλος η μητρική αποφάσισε να ιδρυθεί πειραματικός σταθμός στην Κρήτη με σκοπό την αξιολόγηση των υβριδίων (screening) κάτω από τις ελληνικές κλιματολογικές συνθήκες, καθώς και το σταντάρισμα  των γονέων από τους οποίους προέρχονται οι νέες σειρές υβριδίων.

   

  Ποιες εταιρείες και ποια σήματα αντιπροσπωπεύει η Hazera και ποια είναι τα προϊόντα για τα οποία διακρίνεται;

  Η HAZERA HELLAS αντιπροσωπεύει αποκλειστικά στην Ελλάδα τα προϊόντα της HAZERA GENETICS και της NICKERSON ΖWAAN και διακινεί  επίσης προϊόντα των DLF (γκαζόν) από Δανία  και POP VRIEND (υβρίδια σπανακιού-φασόλια-αρακά) και άλλα κοινά προϊόντα (γλυκοκαλάμποκο-κουκιά-βίκος κ.λ.π.)

   

  Πείτε μας λίγα λόγια για το project που έχετε ξεκινήσει στην Ιεράπετρα…

  Τα τελευταία χρόνια εγκαταστήσαμε στην Κρήτη στις περιοχές της  Ιεράπετρας και της Μεσσαράς πειραματικό σταθμό αξιολόγησης νέων υβριδίων σε κλιματολογικές συνθήκες όμοιες με αυτές που θα καλλιεργηθούν τα επόμενα έτη τα επιλεγμένα υβρίδια.

  Σκοπός είναι η δημιουργία ενός μόνιμου πειραματικού σταθμού ,όπως και στις άλλες θυγατρικές της HAZERA GENETICS για την αξιολόγηση υβριδίων, το «σταντάρισμα» των γονέων «parents line» που χρησιμοποιούνται για την δημιουργία νέων υβριδίων, την επίδειξη των νέων εμπορικών υβριδίων σε παραγωγούς μέσω open field days και τη σποραπαραγωγή των νέων υβριδίων στις εδώ υπάρχουσες συνθήκες.

  Επίσης θα οργανωθούν στις κυριότερες για λαχανικά παραγωγικές περιοχές της Ελλάδος DEMO (βιτρίνα) με όλο το νέο υλικό της HAZERA GENETICS & NICKERSONWAANproject  είναι πρωτοποριακό και αναβαθμίζει τον ρόλο της εταιρείας μας στον Ελληνικό χώρο , αναδεικνύεται συγχρόνως και ο ρόλος της Ελλάδος στον ευρύτερο Βαλκανικό χώρο. Ζ με σκοπό την επίδειξη τους σε γεωπόνους  και παραγωγούς καθώς και σε καλεσμένους από τις Βαλκανικές χώρες. Εκτιμούμε ότι το ανωτέρω

   

  WHO IS WHO

  Ο Κωνσταντίνος Σκολίδης γεννήθηκε το 1958 στην Αθήνα. Σπούδασε την Ανώτατη Γεωπονική Σχολή Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Stuttgart-Hohenheim, από όπου απέκτησε διδακτορικό τίτλο στο Ινστιτούτο Λαχανοκομίας-Δενδροκομίας-Αμπελουργίας δουλεύοντας ταυτόχρονα ως επιστημονικός συνεργάτης. Έχει δημοσιεύσει πολλές επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά του κλάδου διάφορες επιστημονικές εργασίες. Από το 1990 εργάζεται ως Γεωπόνος στην Ελλάδα. Το 2003 έγινε Διευθυντής του τμήματος σπόρων της ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ και από το φθινόπωρο του 2009 Γενικός Διευθυντής της HAZERA HELLAS.

  Από  το 1990 εργάζεται ως Γεωπόνος σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα. Η ενασχόλησή του με την HAZERA GENETICS LTD, αρχίζει  από το 2003, ως Διευθυντής του τμήματος σπόρων της ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ  και από το φθινόπωρο του 2009 ως Γενικός Διευθυντής της HAZERA HELLAS  S.A.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *