Τα εν οίκω μη εν δήμω

  Το «Πράσινο Θερμοκήπιο» δείχνει τον δρόμο

  Σωστή κατεύθυνση προς την ανάπτυξη σύγχρονων θερμοκηπίων στη Θεσσαλία έχει δώσει, από το 2009, η πρόταση για την κατασκευή του Πράσινου Θερμοκηπίου, ενός πρότυπου, ερευνητικού θερμοκηπίου για πιστοποιημένη συμβατική ή/και ολοκληρωμένη βιολογική- κατά κύριο λόγο- παραγωγή και συσκευασία λαχανικών και ανθοκομικών προϊόντων. Στόχος είναι να εξασφαλιστεί η αναγκαία ενέργεια για τη θέρμανση του θερμοκηπίου από εναλλακτικές πηγές. Οι κυριότερες μορφές εναλλακτικής ενέργειας που θα ερευνηθούν είναι η γεωθερμική και το βιοαέριο από βιομάζα. Ανάλογες μορφές ενέργειας χρησιμοποιούνται ήδη σε χώρες του εξωτερικού με θετικά αποτελέσματα. Το μεγαλύτερο κόστος που συνδέεται άμεσα με τη βιωσιμότητα ενός θερμοκηπίου, είναι η θέρμανση. Με τη ραγδαία άνοδο της τιμής του πετρελαίου, οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες τείνουν να καταστούν ασύμφορες.

  Επομένως, είναι υπαρκτή η ανάγκη για αναζήτηση νέων μορφών ενέργειας για τη στήριξη των θερμοκηπιακών καλλιεργειών, οι οποίες μπορούν να αναπτυχθούν περαιτέρω στο Νομό μας και να τον καταστήσουν ένα από τους βασικούς προμηθευτές θερμοκηπιακών προϊόντων στις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης.

  Το θερμοκήπιο θα διαθέτει σύγχρονα αυτοματοποιημένα συστήματα κλιματισμού, εξοικονόμησης ενέργειας, χρήσης Α.Π.Ε., υδροπονίας, συσκευασίας και συντήρησης προϊόντων. Τα αποτελέσματα και η γνώση της ερευνητικής και πειραματικής καλλιέργειας στο πρότυπο «Πράσινο Θερμοκήπιο» θα διοχετεύονται στις θερμοκηπιακές μονάδες της Θεσσαλίας μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών στις οποίες ήδη επενδύει το Επιμελητήριο Τρικάλων αξιοποιώντας ευρωπαϊκά προγράμματα.

  Κάτι τέτοιο, όπως προαναφέρθηκε, προϋποθέτει τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών στη διαδικασία της παραγωγής, η εφαρμογή των οποίων θα οδηγήσει σε θερμοκήπια φιλικότερα στο περιβάλλον. Ωστόσο, οι μελετητές έχουν διαπιστώσει σε πρώτη φάση πως η τεχνολογία και τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης, δεν μπορεί να μεταφερθεί κατευθείαν στη Μεσόγειο, καθώς είναι συχνά ακατάλληλη για προβλήματα, που συναντώνται στην περιοχή.

  Ερευνητές και καλλιεργητές είναι τώρα πεπεισμένοι ότι, τα θερμοκήπια πρέπει να σχεδιάζονται ειδικά για την κάθε περιοχή και πως το περιβάλλον του θερμοκηπίου μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά, ακολουθώντας ορισμένους απλούς κανόνες στη διαχείριση του.

  Στο προτεινόμενο έργο θα συνεργαστούν οι ερευνητικοί-ακαδημαϊκοί και παραγωγικοί φορείς της Θεσσαλίας ( Επιμελητήριο Τρικάλων – Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας -ΚΕΤΕΑΘ -Τοπικές Ομάδες Παραγωγών), με πεδίο δράσης πιλοτικά το Νομό Τρικάλων. Τα αποτελέσματα, όμως, θα έχουν πανελλαδική εφαρμογή. Η πρόταση είναι στο στάδιο της σύνταξης. Μόλις ολοκληρωθεί θα κατατεθεί για χρηματοδότηση από τομεακό πρόγραμμα του Δ΄ΚΠΣ το οποίο είναι ιδιαίτερα «ευαίσθητο» ατοίχημα σε περιβαλλοντικά ζητήματα.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *