Τα εν οίκω μη εν δήμω

    Τσαλακωμένο το προφίλ της ελληνικής γεωργίας

    Όλο και μικρότερη γίνεται με το πέρασμα των χρόνων η συμμετοχή της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) του αγροτικού τομέα στο συνολικό Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) της χώρας μας. Ενδεικτικά για το 2009 υπολογίζεται στο 3,7%, ενώ το 2001 βρισκόταν στο 6,2% και το 1991 στο 15,7%. Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος κατά το έτος 2009 ο αγροτικός τομέας απασχολεί το 11.6% του συνολικού εργατικού δυναμικού, σημειώνοντας πτώση κατά 4.4% σε σύγκριση με το 2000. Μικρή πτώση σημειώνουν και οι συνολικές καλλιεργούμενες εκτάσεις, καθώς ανέρχονται στις 37.614 χιλιάδες στρέμματα, τη στιγμή που το 2000 έφταναν τα 39.365 χιλιάδες στρέμματα. Η συμμετοχή της φυτικής παραγωγής στην ακαθάριστη αξία της συνολικής αγροτικής παραγωγής ανέρχεται στο 72%, ενώ για την ζωική παραγωγή το ποσοστό φτάνει το 28%.

    Το αγροτικό εισόδημα στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, τα τελευταία δέκα χρόνια έχει μειωθεί αθροιστικά κατά 21%, ως αποτέλεσμα της μείωσης τιμών παραγωγού και της ταυτόχρονης αύξησης του κόστους παραγωγής. Η πτώση αυτή είναι η μεγαλύτερη μείωση αγροτικού εισοδήματος που σημειώνεται μεταξύ των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία κατά τη διάρκεια της τελευταίας οκταετίας το πραγματικό κατά κεφαλήν αγροτικό εισόδημα αυξήθηκε κατά 15,2 ποσοστιαίες μονάδες.   Ν.Κ.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *