Τα εν οίκω μη εν δήμω

  Πλεονεκτήματα και ανάγκες της Θεσσαλίας

  Στην ημερίδα «Σύγχρονες Τεχνολογίες και Τεχνικές σε Μεσογειακά Θερμοκήπια – Προοπτικές Ανάπτυξης στη Θεσσαλία», ο Κωνσταντίνος Κίττας, καθηγητής Φ.Π. και Α.Π. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ερευνητής του ΚΕΤΕΑΘ έθεσε τη σπουδαιότητα του θέματος με απλά και ουσιαστικά λόγια: η Θεσσαλία μπορεί να μετατραπεί σε νέα Ιεράπετρα.

  Οι ίδιοι εδαφοκλιματικοί παράγοντες που συνετέλεσαν στο να γίνει ξακουστή ανά τον κόσμο η Ιεράπετρα για τα θερμοκήπιά της, μπορούν να συμβάλλουν σε μία αντίστοιχη ανάπτυξη θερμοκηπιακών καλλιεργειών στη Θεσσαλία. Μεταξύ των φυσικών πλεονεκτημάτων της περιοχής:

  – Η Θεσσαλία λόγω της θέσης της έχει αυξημένη ηλιοφάνεια ακόμα και κατά τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες.

  – Το κλίμα είναι κατάλληλο για καλλιέργεια υπό κάλυψη. Το εύκρατο κλίμα της Μεσογείου εξηγεί, άλλωστε, για πιο λόγο έχουν αναπτυχθεί εδώ τα θερμοκήπια (όπως και σε ελάχιστες άλλες περιοχές του κόσμου).

  – Τα εδάφη, όπου είναι εγκατεστημένα τα θερμοκήπια, είναι βαθιά, ελαφρά αμμοπηλώδη τα περισσότερα και μερικά μέχρι αργιλλοπηλώδη ή και αργιλώδη. Το PH κυμαίνεται στα περισσότερα από 5,5-6,5, ενώ σε ελάχιστες περιπτώσεις υπερβαίνει το 7.

  – Ο Θεσσαλικός κάμπος είναι η μεγαλύτερη πεδιάδα της χώρας και άρα η πλέον κατάλληλη περιοχή για λαχανοκομία.

  Μεταξύ των πλεονεκτημάτων σε επίπεδο αγοράς και οικονομίας:

  – Ο πρωτογενής αγροτικός τομέας της Θεσσαλίας είναι από τους σημαντικότερους για την οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας, τόσο από άποψης ΑΕΠ όσο και απασχόλησης (15% επί του συνολικού ΑΕΠ από την πρωτογενή παραγωγή, ενώ 30% του εργατικού δυναμικού εργάζεται στον πρωτογενή τομέα).

  – Η Θεσσαλία παρέχει πρώτες ύλες σε σημαντικό μέρος της μεταποιητικής βιομηχανίας.

  – Είναι αποδεδειγμένη η προσαρμοστικότητα των Θεσσαλών παραγωγών στις νέες εξελίξεις της αγοράς και της τεχνολογίας.

  – Πρόκειται για περιοχή με μεγάλη παράδοση στη γεωργία και άρα ικανή να διαχειριστεί μία ανάπτυξη μεγάλου μεγέθους όπως αυτή που επετεύχθη στην Ιεράπετρα.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *