Τα εν οίκω μη εν δήμω

  Articles by baltis

  Δεσμεύσεις

  Στο σύνολο των πιστώσεων της Δημόσιας δαπάνης του ΠΑΑ των 5,3 δισ. ευρώ, περιλαμβάνονται υποχρεώσεις, οι οποίες έχουν αναληφθεί από την Γ΄ Προγραμματική Περίοδο 2000-2006, συνολικού ύψους 1.566 εκατ. ευρώ:

  Εθνικό πρόγραμμα του γεωργικού τομέα

  Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013, γνωστό και ως «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» αντιπροσωπεύει το οριζόντιο εθνικό πρόγραμμα του γεωργικού τομέα της Ελλάδας για τη Δ’ Προγραμματική Περίοδο. Το Πρόγραμμα συγχηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) με ένα μέσο ποσοστό περίπου 73%.

  Με το καλημέρα…

  Παράβολο 600 ευρώ, με το καλημέρα, ζητούν οι καρεκλοκέντραυροι της ΔΕΗ από τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που μπαίνουν στη διαδικασία να καταθέσουν φάκελο για την κατασκευή μονάδων φωτοβολταϊκών, στο πλαίσιο της γνωστής διαδικασίας που προβλέπει ο νέος νόμος για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

  Τζάμπα ζαχαρόπιτα

  και η ΕΒΖ… χαρτομάζα  Στην καρδιά του θεσσαλικού κάμπου, δίπλα ακριβώς από το εργοστάσιο ζάχαρης της Λάρισας, υπήρχε για πολλά χρόνια μια κραταιά χαρτοβιομηχανία με το όνομα «Θεσσαλική». Με πρώτη ύλη το άχυρο που ήταν και παραμένει άφθονο στον κάμπο, αξιοποιούσε τη βιομάζα, έδινε δουλειά σε αρκετές εκατοντάδες εργάτες και

  Χρηματοδότηση 100% από ΑΤΕ Leasing για φ/β

  Το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΑΤΕ Leasing για επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά από κατά κύριο επάγγελμα αγρότες αναμένεται να παρουσιαστεί κατά τη συνάντηση των εκπροσώπων του ομίλου της τράπεζας με συνεταιριστές.

  Η απόφαση για την ενεργητική προστασία

  Την απόφαση με το πρόγραμμα επιχορήγησης μέσων ενεργητικής προστασίας για το έτος 2010 συνολικού προϋπολογισμού 5.500.000 ευρώ, το οποίο ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο του ΕΛΓΑ, παρουσιάζει αποκλειστικά το Agronews.

  Τα κηπευτικά ως η εξαγώγιμη ελληνική δύναμη

  Το τεράστιο δυναμικό της χώρας μας για την παραγωγή κηπευτικών θα πρέπει να αξιοποιηθεί μέσα από συντονισμένες προσπάθειες «κατάκτησης» νέων αγορών, σημειώνει ο γενικός διευθυντής Κωνσταντίνος Σκολίδης της HAZERA, ο οποίος επισημαίνει ότι  η σποροπαραγωγική εταιρεία αντιμετωπίζει την Ελλάδα ως βάση για την ανάπτυξή της στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων

  Τα θερμοκήπια στη Θεσσαλία σήμερα

  Οι υπό κάλυψη καλλιέργειες (θερμοκήπια) άρχισαν να αναπτύσσονται ουσιαστικά από το 1980. Αποτελούν ένα κλάδο γεωργικής δραστηριότητας σχετικά νέο για το Νομό μας. Σήμερα καλύπτουν  συνολική έκταση 620 στρ. και απασχολούνται 150 οικογένειες. Τα μισά περίπου θερμοκήπια βρίσκονται στην επαρχία Τυρνάβου και τα υπόλοιπα είναι διάσπαρτα σε όλες τις περιοχές