Τα εν οίκω μη εν δήμω

  Άξονες 3-4: ΟΠΑΑΧ και LEADER

  Προς την ενεργοποίησή τους οδεύουν αυτές τις μέρες οι δύο άξονες, που αφορούν κατά βάση την αγροτουριστική δραστηριότητα. Για τον Άξονα 3, τα γνωστά ΟΠΑΑΧ της προηγούμενης Προγραμματικής Περιόδου, αναμένεται στο αμέσως επόμενο διάστημα η δημοσίευση της προκήρυξης για τις ιδιωτικές δράσεις, ενώ από πλευράς μικρών δημοσίων έργων εντάχθηκαν συνολικά 134 έργα ποσού ύψους 61.100.000 ευρώ Δημόσια Δαπάνη από τα οποία: Α) 91 έργα ποσού ύψους 42.600.000 ευρώ αφορούν αγροτική οδοποιία και Β) 43 έργα ποσού ύψους 18.500.000 ευρώ αφορούν δράσεις ανάπλασης οικισμών, μικρά αρδευτικά έργα και φράγματα. Επιπλέον, τον Ιούνιο του 2009 εντάχθηκαν ως «νέα έργα» 200 μικρά δημόσια έργα (με τους όρους και τις προϋποθέσεις του ΠΑΑ) ύψους 57.000.000 ευρώ τα οποία είχαν νομική δέσμευση μετά την 1.1.2007 και τα οποία δεν μπορούσαν να συγχρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα 7 του ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000-2006 λόγω υπερδέσμευσής τους. Στις 12/11/2009 με την αρ. πρωτ. 9759/12-11-2009 απόφαση της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εκδόθηκε επιστολή προς τους Δήμους για αναστολή της διαδικασίας υποβολής – αξιολόγησης των προτάσεων λόγω αναθεώρησης του προγράμματος και επαναπροσδιορισμού των προτεραιοτήτων του ΠΑΑ 2007-2013

  Όσον αφορά τις ιδιωτικές επενδύσεις, έχουν ολοκληρωθεί οι οδηγοί εφαρμογής και οι φάκελοι υποψηφιότητας των αντίστοιχων μέτρων και δράσεων, καθώς και η Υπουργική Απόφαση Λεπτομερειών εφαρμογής, προκειμένου να εκδοθεί άμεσα η σχετική προκήρυξη, η οποία θα έχει διάρκεια τρεις μήνες.

  Ωστόσο, έχει ήδη ξεκινήσει η εκστρατεία ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων.

  Σχετικά με την εφαρμογή της προσέγγισης Leader (Άξονας 4), έχουν επιλεγεί 43 Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), που θα «τρέξουν» τις κατά τόπους προκηρύξεις. Έχουν υπογραφεί συμβάσεις για 23 περιοχές και αναμένεται η γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για δύο από αυτές. Η συνολικά δαπάνη ανέρχεται στα 274.700.000 ευρώ και έχει εξασφαλιστεί μέρος της με σχετική απόφαση του υπουργείου Οικονομίας, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2010. Θα ακολουθήσει από τις ΟΤΔ η υποβολή αιτήματος προκαταβολής από 12% έως 20% του συνόλου της Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου. Στο στάδιο της τελικής επεξεργασίας βρίσκεται η Υπουργική Απόφαση στην οποία περιλαμβάνεται η εξειδίκευση των κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής των πράξεων του Άξονα 4, καθώς και υποδείγματα της προκήρυξης που θα δημοσιεύουν οι ΟΤΔ και του φακέλου υποψηφιότητας που θα δίνεται στους υποψήφιους δικαιούχους από τις ΟΤΔ.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *