Τα εν οίκω μη εν δήμω

  Εκπαίδευση

  Δημόσια Εκπαίδευση
  Η Ελάτεια ως το μεγαλύτερο δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου, διαθέτει Παιδικό Σταθμό, Νηπιαγωγείο(42 μαθητές), Δημοτικό(195 μαθητές), Γυμνάσιο(112 μαθητές) και Ενιαίο Λύκειο(83 μαθητές).
  Το Ζέλι διαθέτει Νηπιαγωγείο(8 μαθητές) και Δημοτικό(31 μαθητές).

  Ιδιωτική Εκπαίδευση
  Στην Ελάτεια, μπορεί να βρεί κανείς Κέντρα Ξένων Γλωσσών για την εκμάθηση της Αγγλικής και Γαλλικής γλώσσας και Κέντρο Εκμάθησης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.
  Λειτουργεί επίσης Κέντρο Μουσικών Σπουδών, τμήματα διδασκαλίας Μπαλέτου, Πολεμικών Τεχνών και εκμάθησης κολύμβησης για μικρά παιδιά.

  Εκπαίδευση Ενηλίκων
  Στα πλαίσια του προγράμματος “ΗΡΩΝ – Εκπαίδευση Ενηλίκων στις Νέες Τεχνολογίες” λειτουργούν τμήματα Πληροφορική Ι(Βασικό επίπεδο), Πληροφορική ΙΙ(Βασικές έννοιες Η/Υ στην κοινωνία της πληροφορικής), Πληροφορική ΙΙΙ(Εισαγωγή στα υπολογιστικά φύλλα-Παρουσιάσεις-Βάσεις Δεδομένων).
  Επίσης υπάρχουν τμήματα Κοπτικής-Ραπτικής και Μαγειρικής-Ζαχαροπλαστικής (προγράμματα της Ν.Ε.Λ.Ε.)

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *