Τα εν οίκω μη εν δήμω

  Αειφορικές τεχνικές στα θερμοκήπια

  Αυτό στο οποίο συμφωνούν οι επιστήμονες είναι το γεγονός πως η ανάπτυξη των θερμοκηπιακών καλλιεργειών πρέπει να συνοδεύεται και από τις αντίστοιχες αειφορικές και φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές, τόσο για μικρότερη επιβάρυνση του παραγωγού (εξοικονόμηση εξόδων και μεγιστοποίηση του κέρδους) όσο και για τη μικρότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος με λιγότερη δαπάνη ενέργειας. Μόνον αν υποστηριχθεί από τις κατάλληλες βιώσιμες πρακτικές, έχει ελπίδα η άνθιση της μοντέρνας καλλιέργειας υπό κάλυψη στη Θεσσαλία.

  Από μόνη της, η καλλιέργεια υπό κάλυψη δίνει τη δυνατότητα για παραγωγή προϊόντων ποιότητας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με αποδοτική χρήση των εισροών σε νερό, λιπάσματα, φυτοφάρμακα και εργασία. Οι αειφορικές τεχνολογίες παραγωγής, που έχουν εντοπίσει ως δεδομένες οι ερευνητές του ΚΕΤΕΑΘ Κωνσταντίνος Κίττας, Νικόλαος Κατσούλας (λέκτορας στο Παν. Θεσσαλίας) και Θωμάς Μπαρτζανάς, είναι οι εξής:

  Αειφορικές τεχνολογίες παραγωγής

  – Ο σωστός σχεδιασμός των συστημάτων κλιματισμού των θερμοκηπίων και η ορθολογική διαχείριση του κλίματος.

  – Η εξοικονόμηση ενέργειας και η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

  – Η χρήση διχτύων εντομοστεγανότητας και φωτοεκλεκτικών υλικών κάλυψης θερμοκηπίων που περιορίζουν τις εισροές χημικών για φυτοπροστασία, παρεμποδίζουν τα επιζήμια έντομα και μειώνουν τον αερισμό του θερμοκηπίου.

  – Η υδροπονική καλλιέργεια φυτών, αφού με την εφαρμογή της είναι δυνατή η ολοκληρωμένη διαχείριση του συστήματος παραγωγής θερμοκήπιο- κλίμα- καλλιέργεια για βελτίωση της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων.

  – Ο αερισμός των θερμοκηπίων με χειροκίνητα συστήματα οροφής.

  – Ψύξη του εισερχόμενου αέρα στο θερμοκήπιο με εξάτμιση νερού από την υγρή παρειά και ο κατάλληλος δροσισμός και χρήση τεχνητής ομίχλης.

  – Σκίαση για εξοικονόμηση ενέργειας. Στα διχτυοκήπια, το δίχτυ με 35% σκίαση έχει δώσει τα καλύτερα αποτελέσματα.

  – Για να εξασφαλισθεί η βέλτιστη παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, ένας υψηλός δείκτης αποτελεσματικότητας χρήσης νερού και μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος θα πρέπει να αποφευχθούν οι μεγάλες απώλειες νερού. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ενός ολοκληρωμένου υδροπονικού συστήματος.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *