Τα εν οίκω μη εν δήμω

  Ψηλά οι εισροές, χαμηλά οι εκροές σε γεωργία κτηνοτροφία

  Αυξήθηκε ο δείκτης τιμών εισροών στη γεωργία – κτηνοτροφία τον Μάιο κατά 4,9%, την ώρα που ο δείκτης τιμών των εκροών μειώθηκε κατά 0,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2009.

  Πιο αναλυτικά, όσον αφορά τις εκροές, η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στα εσπεριδοειδή με ποσοστό 20,2%, ενώ για τις εισροές τα λιπάσματα είναι αυτά που αύξησαν σημαντικά τον δείκτη. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών (χωρίς επιδοτήσεις) στη Γεωργία-Κτηνοτροφία του μηνός Μαΐου 2010, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2009, σημείωσε μείωση 0,5%, έναντι αύξησης 1,7%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2009 προς το 2008.

  Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά το μήνα Μάιο 2010, σε σύγκριση με το δείκτη του Απριλίου 2010, σημείωσε αύξηση 0,4%, έναντι αύξησης 0,7%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2009.

  Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2009 – Μαΐου 2010, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2008 – Μαΐου 2009, παρουσίασε μείωση 1,9%, έναντι μείωσης 6,1%, που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

  Όσον αφορά τον Γενικό Δείκτη Τιμών Εισροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία του μηνός Μαΐου 2010, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2009, σημείωσε αύξηση 4,9%, έναντι μείωσης 8,8%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2009 προς το 2008.

  Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών κατά το μήνα Μάιο 2010, σε σύγκριση με το δείκτη του Απριλίου 2010, σημείωσε αύξηση 0,7%, έναντι μείωσης 0,2%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2009.

  Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2009 – Μαΐου 2010, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2008 – Μαΐου 2009, παρουσίασε μείωση 2,7%, έναντι αύξησης 2,5%, που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *