Τα εν οίκω μη εν δήμω

  Τα θερμοκήπια στη Θεσσαλία σήμερα

  Οι υπό κάλυψη καλλιέργειες (θερμοκήπια) άρχισαν να αναπτύσσονται ουσιαστικά από το 1980. Αποτελούν ένα κλάδο γεωργικής δραστηριότητας σχετικά νέο για το Νομό μας. Σήμερα καλύπτουν  συνολική έκταση 620 στρ. και απασχολούνται 150 οικογένειες. Τα μισά περίπου θερμοκήπια βρίσκονται στην επαρχία Τυρνάβου και τα υπόλοιπα είναι διάσπαρτα σε όλες τις περιοχές του Νομού. Από τα παραγόμενα θερμοκηπιακά προϊόντα, το 80% διατίθενται στην τοπική αγορά (κεντρική λαχαναγορά Λάρισας και λαϊκές αγορές), ενώ το 20 % διατίθεται στις αγορές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

  Οι τύποι των κατασκευών καθώς και οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες στο Νομό είναι ως εξής:

  Α. Τύποι θερμοκηπίων

  σύγχρονες κατασκευές                                                         207 στρ.

  κατασκευές χωρικού τύπου (μεταλλικά, ξύλινα, τωλ)                     413 <<

  θερμαινόμενα

   

  Β. Καλλιέργειες    α’ καλ/γεια    β’ καλ/γεια
  τομάτα    220 στρ.    —-
  αγγούρι    60<<    30 στρ.
  πιπεριά    70<<    —-
  μελιτζάνα    10<<    —-
  φασολάκια    10<<    50 στρ.
  πεπόνια    10<<    —-
  μαρούλια    —-    70 <<
  κρεμμυδάκια    —-    60<<
  φράουλα    180 στρ.    —-
  ανθοκομικά (δρεπτά)    15 <<    —-
  ανθοκομικά (γλαστρικά)    45<<    —-
  Σύνολο    620 στρ.    210 στρ.

  ΠΙΝΑΚΑΣ
  Συγκριτικά Οικονομικά Στοιχεία 1 εκταρίου καλλιέργειας θερμοκηπιακής ντομάτας σε Υδροπονία και Έδαφος
  Υδροπονία (1 εκτάριο)    Καλ/γεια στο έδαφος (1 εκτάριο)
  Ύψος επένδυσης σε ευρώ    1.704.385,00    1.481.335,00
  Παραγωγή    593.230 kgr    358.572 kgr
  Αύξηση παραγωγής    65% σε σχέση με το έδαφος
  Έσοδα σε ευρώ    652.553    394.429
  Έξοδα σε ευρώ (χωρίς αποσβέσεις)    184.956    184.956
  Αποτέλεσμα (σε ευρώ)    467.597     209.473
  Απόσβεση επένδυσης    3,6 έτη    7,1 έτη

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *