Τα εν οίκω μη εν δήμω

  Περιοχή

  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

  ∆ράση 1 «Εγγειοβελτιωτικά έργα και δράσεις» Με βάση την µε αρ. πρωτ. 5867/2-7-2008 Επιστολή Ενηµέρωσης προς το Φορέα Εφαρµογής της ∆ράσης (∆/νση Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών του ΥΠΑΑΤ) για την υποβολή αιτήσεων χρηµατοδότησης πράξεων από το ΠΑΑ 2007-2013 και µέχρι το Μάιο του 2010, πραγµατοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες: ■ Εντάχθηκαν

  ΑΞΟΝΑΣ 2

  ΜΕΤΡΟ 211 & 212: Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών με φυσικά μειονεκτήματα και περιοχών με μειονεκτήματα, εκτός των ορεινών περιοχών (σ.σ. Εξισωτική). Φορέας Εφαρμογής: Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων του ΥΠΑΑΤ

  Δεσμεύσεις

  Στο σύνολο των πιστώσεων της Δημόσιας δαπάνης του ΠΑΑ των 5,3 δισ. ευρώ, περιλαμβάνονται υποχρεώσεις, οι οποίες έχουν αναληφθεί από την Γ΄ Προγραμματική Περίοδο 2000-2006, συνολικού ύψους 1.566 εκατ. ευρώ:

  Εθνικό πρόγραμμα του γεωργικού τομέα

  Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013, γνωστό και ως «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» αντιπροσωπεύει το οριζόντιο εθνικό πρόγραμμα του γεωργικού τομέα της Ελλάδας για τη Δ’ Προγραμματική Περίοδο. Το Πρόγραμμα συγχηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) με ένα μέσο ποσοστό περίπου 73%.

  Με το καλημέρα…

  Παράβολο 600 ευρώ, με το καλημέρα, ζητούν οι καρεκλοκέντραυροι της ΔΕΗ από τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που μπαίνουν στη διαδικασία να καταθέσουν φάκελο για την κατασκευή μονάδων φωτοβολταϊκών, στο πλαίσιο της γνωστής διαδικασίας που προβλέπει ο νέος νόμος για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

  Τζάμπα ζαχαρόπιτα

  και η ΕΒΖ… χαρτομάζα  Στην καρδιά του θεσσαλικού κάμπου, δίπλα ακριβώς από το εργοστάσιο ζάχαρης της Λάρισας, υπήρχε για πολλά χρόνια μια κραταιά χαρτοβιομηχανία με το όνομα «Θεσσαλική». Με πρώτη ύλη το άχυρο που ήταν και παραμένει άφθονο στον κάμπο, αξιοποιούσε τη βιομάζα, έδινε δουλειά σε αρκετές εκατοντάδες εργάτες και

  Χρηματοδότηση 100% από ΑΤΕ Leasing για φ/β

  Το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΑΤΕ Leasing για επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά από κατά κύριο επάγγελμα αγρότες αναμένεται να παρουσιαστεί κατά τη συνάντηση των εκπροσώπων του ομίλου της τράπεζας με συνεταιριστές.

  Η απόφαση για την ενεργητική προστασία

  Την απόφαση με το πρόγραμμα επιχορήγησης μέσων ενεργητικής προστασίας για το έτος 2010 συνολικού προϋπολογισμού 5.500.000 ευρώ, το οποίο ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο του ΕΛΓΑ, παρουσιάζει αποκλειστικά το Agronews.